• Akhil Mahajan

Defence Minister Rajnath Singh arrives in Jammu

Jammu & Kashmir | Defence Minister Rajnath Singh, LG Manoj Sinha arrive in Jammu (ANI)